Välkommen till OMM-s Hemsida

Föreningen är öppen för alla som instämmer i dess syfte.
Medlemsavgift 200 kr/år gäller nu för 2018.  Bankgiro 234-6328 

-------------------------------------------------