Välkommen till OMM-s Hemsida

Föreningen är öppen för alla som instämmer i dess syfte.
Medlemsavgift 200 kr/år gäller nu för 2018.  Bankgiro 234-6328 

-------------------------------------------------

FÖR 9;E ÅRET I RAD, ÅKER ORGANISATION MOT MOBBNING TILL ALMEDALSVECKAN
MÅNDAG DEN 2 JULI   tom  TORSDAG 5 JULI  2018.
VI FINNS PÅ MARKPLATS NR 403, HAMNGATAN, vid ståltrappan.
VI HAR TALARTIDER VARJE KVÄLL KL 18-19, vid  DONNERS PLATS, utanför Turistbyrån.

                      VÄLKOMMEN ATT MÖTA OSS denna vecka.

Hälsningar från ordförande Mats Jonsson och sekreterare Anita Wallstedt.

-------------------------------------------------

 

"Den, som genom upprepade kränkande handlingar stöter ut annan ur en social gemenskap, som är av väsentlig betydelse för denne, dömes för mobbning till böter eller fängelse i högst två år.
Var utstötningen uppsåtlig dömes för grov mobbning till böter eller fängelse i högst fyra år."

 OMM:s förslag till lag mot mobbning att införas i brottsbalken.

-------------------------------------------------

 

OMM:s förslag till lag mot mobbning att införas i brottsbalken.