Välkommen till OMM-s Hemsida

OMM inbjuder alla till 10 årsjubileum den 25 november.
Läs mer under fliken På gång i OMM.

Föreningen är öppen för alla som instämmer i dess syfte.
Medlemsavgift 200 kr/år gäller nu för 2018.  Bankgiro 234-6328 

-------------------------------------------------