Vuxenmobbning inom Svenska kyrkan

Angående organisten i Tyringe pastorat.

Den 19 december tas ärendet om mobbningen av Barbro Daun Schelin, organist i Tyringe pastorat, äntligen upp i domkapitlet i Lunds stift efter hennes anmälan 8 maj 2018 (bifogas som pdf). Ärendet har av domkapitlet uppskjutits tre gånger, sista gången därför att kyrkoherden/kontraktsprosten Sara Ericsson i Tyringe, för andra gången anmäld, begärde anstånd med ett yttrande som hon sedan överraskande avstod från att lämna in.

Sedan början av 2014 har Barbro påtalat den kränkande särbehandling hon varit utsatt för och som vållat henne stor skada. Genom bedrägliga handlingar och en skenprocess i AD har pastoratet försökt beröva henne organisttjänsten genom uppsägning på fingerad arbetsbrist och ett skymfligt erbjudande om omplacering till kyrkogårdsarbetare.

"– Det har gjorts en polisanmälan och för att inleda förundersökning krävs en skälig anledning att tro att brott har begåtts. Det anser jag att det gör i det här fallet, säger Åse Schoultz, åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, till Norra Skåne."(Ystads Allehanda,16 juni 2017)
Tyvärr kunde hon inte efter motgången i Krokomfallet väcka åtal i Barbros ärende och förundersökningen lades ned. Nedläggningen hade föregåtts av en undermålig polisutredning där ingen utom målsäganden hörts.

Förutom i domkapitlet pågår kampen för att rättslig prövning skall komma till stånd i tre olika sammanhang, det aktuellaste är det där en dom i Hässleholms tingsrätt överklagats till hovrätten över Skåne-Blekinge. Den gäller huruvida Barbro fortfarande är anställd i Tyringe pastorat eftersom det inte finns någon giltig uppsägning. Hovrätten överlämnade målet FT3529-18 till Arbetsdomstolen 2018-12-11.

Idag fick hon meddelandet att AD inte beviljar prövningstillstånd.

Kampen för rättvisa kommer att fortsätta.

Bilagda dokument:
180508 Anmälan till domkapitlet i Lunds stift
180518 NSk "Tar strid till domkapitlet"
180823 Yttrande till TR
181118 Yttrande till Dk
181124 Överklagan till hovrätt
181211 Hovrätten överlämnar till AD 
181213 Översikt i form av tidlinje
181218 AD nekar prövningstillstånd
Bild som får användas fritt: Barbro Daun Schelin i Lunds domkyrka, Skånes orgelveckor 2013


Här nedan är nätlänkar till avslöjande tidigare artiklar i nättidningen Frilagt (Berit Önell) och Norra Skåne (chefredaktören Carl-Johan Baulers artikel var längre i pappersutgåvan). Ärendet har via TT uppmärksammats i 40-talet tidningar/media i Sverige.

Frilagt:
  Åklagare utreder mobbning mot organist – ansvariga riskerar fängelse

  Mobbning mot organist på riksåklagarens bord
  Utredning om mobbning mot organist nedlagd Överprövning begärd

Nsk:
Pastorat utreds för mobbning
Tyringe pastorat utreds för mobbning
Tar strid till domkapitlet

Med vänlig hälsning
Tommy Schelin
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.