Kandidatuppsats om kränkande särbehandling

Läs en kandidatuppsats om "Kränkande särbehandling 
- i arbetslivet
" av Tobias Bergin och Linn Nilsson vid Lunds universitet

Kommunens fel att Susanne mobbades

Läs artikel "Kommunens fel att Susanne mobbades " från Norrköping Lokala nyheter - Norrköpings Tidningar.

Låt blåljusen lysa på jobbmobbare

Läs debatten "Låt blåljusen lysa på jobbmobbare" från SVT.se/debatt

LO-TCO Rättsskydd AB

Läs mer om arbetsmiljöns betydelse för symptom, depression och utmattningssyndrom mm.

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Arbetsmiljons-betydelse-for-symtom-pa-depression-och-utmattningssyndrom/

 

Irene fick rätt efter tio års kamp

Jag känner att jag är en riktig människa igen.
Orden är Irene Skeppners. Efter drygt tio års kamp har hon fått rätt till ersättning för arbetsskada hos Försäkringskassan.

Läs mera från Närkes Allahanda 2013-10-04

Berättelser om vuxenmobbning lockade hundratals

Mobbning kan förekomma på vilken arbetsplats som helst. När ämnet diskuterades på ett seminarium på Kalmar teater igår fanns både fastighetsmäklare, rektorer och personalansvariga inom tillverkningsindustrin i publiken.

 

Läs mera Svergies Radio P4 Kalmar, Författare Kalle

Artikel av Per Borgå

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15582950.ab

Startsidan / Nyheter

Varje år tar hundratals livet av sig

Mobbning på arbetsplatsen kan ge samma skada som tortyr och krig – posttraumatiskt stressyndrom.

Årligen tar 100–300 drabbade livet av sig.

Läs artikeln via länken

 
   

 

Mediarapportering om mobbning

http://www.lio.se/Verksamheter/HMC/Arbets--och-miljomedicin/Nyheter/Mediarapportering-om-mobbning-pa-arbetsplatsen/

Mediarapportering om mobbning på arbetsplatsen

Psykolog Stefan Blomberg från Arbets- och miljömedicin har intervjuats i både TV, radio och tidningar under den senaste tiden. Intervjuerna har rört förekomsten av mobbning inom arbetslivet och hur man kan åtgärda och förebygga detta.

Antalet anmälda arbetsskador där mobbning anges som orsak ökar enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Enligt den senaste statistiken så berodde 7,3 % av alla anmälda arbetssjukdomar på mobbning viket innebär en ökning med 10 % sedan året innan.

Läs mer via länken ovan.

 
   

 

Kriminalisera mobbing på jobbet

http://Kriminalisera mobbning på jobbet

Läs mer: Artikel från Arbetarskydd.

Mobbning ger samma symtom som tortyr

http://Mobbning ger samma symtom som tortyr

Mobbning kan påverka människan på samma sätt som tortyr och kan leda till att offret slutligen begår självmord. Förändringar i hjärnan och posttraumatiskt stressyndrom uppvisas hos både mobbningsoffer och tortyroffer, enligt psykoterapeuten och hjärnforskaren Reza Emdad vid Karolinska institutet.  
   

 

EU grundläggande rättigheter

Läs EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE
GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA
 
Gällande lag sedan 1 dec. 2009 

Kränkningar på jobbet blir allt vanligare. Tillsätt omgående en mobbningskommission enligt norsk förebild och skärp lagstiftningen

Strategi mot mobbare i maktställning

"Strategi mot mobbare i maktställning"  
   

Detta är en bra artikel.

Slutet på yttrande friheten

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/49536?programid=2792

Slutet på yttrandefriheten (och demokratin?)

Lördag 3 mars 2012 kl 15:35 14 kommentarer

-Makten uppträder allt mer arrogant!

Det konstaterar statsvetarprofessor Lennart Lundquist i Lund i sin nya bok "Slutet på yttrandefriheten", med underrubrik: "(och demokratin?)".

 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/49536?programid=2792  

 

Kränkande särbehandling i arbetslivet2

Läs om erfarenheter kring Kränkande särbehandling i arbetslivet av Thorbjörn Lundström  
   

 

Mobbning påverkar alla

Mobbning påverkar alla

I en ny kanadensisk studie framkommer att de som blir vittne till mobbning på jobbet i högre grad vill byta arbetsplats än de som utsätts för mobbningen.

Läs mera från tidningen Ingengören 2012-08-09

Skriv in mobbning i brottsbalken

 
 
 
Publicerad: 2013-08-23 00:00
Läs upp

Mobbning bör skrivas in i brottsbalken, skriver Mats Jonsson. Arrangerad bild.

Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

Skriv in mobbning i brottsbalken

Det är hög tid att mobbning förbjuds och straffbeläggs i brottsbalken, som man gjort i Frankrike, skriver Mats Jonsson.

 

Mobbning dödar. En skolflicka i Närke. En socialsekreterare i Jämtland. Förutom alla okända varje år.

8 - 10 procent av Sveriges skolelever och cirka 9 procent av arbetstagarna uppger sig vara utsatta för kränkning, utstötning och diskriminering. Siffrorna ökar. Uppemot 300 självmord per år beräknas vara relaterade till mobbning.

Det är hög tid att mobbning förbjuds och straffbeläggs i brottsbalken. Men lagstiftande politiker tassar försiktigt omkring frågan.

”Lagstiftning är inte rätt väg att gå” kan det heta. Varför? När man i andra fall möter beteenden, som är motbjudande och skadliga är en elementär åtgärd i ett rättssamhälle att man förbjuder dem.

Dödläget beror på en felaktig definition. Mobbning definieras hos oss inte som ett brott i brottsbalkens mening, utan som ett miljöproblem, som det ankommer på skolans och arbetsplatsens egna ansvariga att lösa själva.

På samma sätt har det funnits tider och kulturer, där man ansåg det rimligt att till exempel våld i familjerelationer hanterades av släktens överhuvud eller folk i farföräldragenerationen. Så gör vi inte längre hos oss. Människor som själva befinner sig inom brottsutövningens operationsområde kan naturligtvis inte lösa problem, som förutsätter opartiskhet och utomstående auktoritet.

Det fanns också en tid, inte så avlägsen, då man ansåg, att alla slags destruktiva beteenden enbart berodde på samhället och den omgivande miljön, aldrig på den enskilde förövaren själv och dennes egna val. I fråga om mobbning kan vi se en kvarleva av detta synsätt.

Men mobbning kan aldrig hejdas om man inte spårar upp och bestraffar dem, som anstiftar och deltar i handlingen. Här kan man jämföra med Margot Wallströms kamp mot våldtäkt som medel i krigföring. Även i detta sammanhang har man försökt slingra sig ifrån det personliga ansvaret genom att skylla på kultur och strukturer.

Det ena antimobbningsprogrammet efter det andra visar sig vara verkningslöst. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kränkande särbehandling i arbetslivet har aldrig fungerat. Mobbning kan nämligen sällan eller aldrig lösas inom den organisation, där den uppstått. Eftersom mobbning i grunden är ett kriminellt beteende behövs adekvat kriminologisk kunskap och kompetens för att komma till rätta med den.

Eftersom vuxenmobbning kommit att definieras som arbetsmiljöproblem och jämställas med olyckshändelse anses den också falla inom gränsen för den korporativistiskt präglade samhällssektor, där arbetsmarknadens parter är vana att regera själva. Där drar sig det demokratiska systemets företrädare för att gå in av rädsla för att beskyllas för intrång.

Därför måste mobbning omdefinieras och erkännas som ett brott i brottsbalkens mening oavsett i vilken miljö den sker. Så är ju fallet till exempel i Frankrike. Då kan riksdagens ledamöter känna sig fria att gå in med lagstiftning. Detta bör ske utan dröjsmål. Alla fakta finns redan på bordet.

Lagen måste utformas så att den omfattar alla slag av kränkning, utstötning och diskriminering vare sig det sker i skolan, i arbetslivet, på nätet eller någon annanstans.

Nu behövs en skärpt, samlad och konsistent lagstiftning och ett explicit förbud med straffsanktioner i brottsbalken. Där handlar kapitel tre om ”brott mot liv och hälsa” och kapitel fyra om ”brott mot frihet och frid”. Där hör mobbning hemma.

Nu är det skolstart igen. Hur många barn kommer att gå till skolan med ångest och ont i magen?

 Mats Jonsson

Ordförande i Organisation Mot Mobbning, OMM

UNT 23/8 2013

Att bli mobbad kan vara lika traumatiskt som att bli beskjuten

Det talas sällan högt om vuxenmobbning. Men upplevelsen kan vara lika traumatisk som att bli beskjuten.

Det finns inga exakta uppgifter över hur många människor som blir mobbade av arbetskamrater. I en stor norsk undersökning svarade dock hela nio procent att de upplevde sig mobbade på arbetsplatsen, och forskaren GullBritt Rahm vid Karlstads universitet tror att situationen ser ungefär likadan ut i Sverige.

- Men man pratar inte mycket om det eftersom det ses som skamligt, säger hon.

Läs mera från Dagen

Offret bär ingen skuld

Mobbning handlar om systematiska, upprepade kränkningar. Inte enstaka bråk. Inte konflikter, där två parter är oense. Mobbning är ett förtryck. Det konstaterar Ulrich Stoetzer, psykolog och medicine doktor.

Ulrich Stoetzer arbetar på Arbets- och miljömedicinska kliniken på Karolinska institutet. Hit kan läkare remittera när det kan vara fråga om ett arbetsskadeärende.

- Många av patienterna kanske inte får bedömningen arbetsskada, men är ändå väldigt nöjda med att de får bekräftelse på att de faktiskt har varit utsatta för kränkning. Det ger dem upprättelse, säger

Ulrich Stoetzer.

Läs mera Arbetarskydd 2010-09-09

Läs statistik från Arbetsmiljöverket

2010-09-16

23 procent av kvinnorna och 17 procent av männen uppger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året.

Läs mera från Arbetsmiljöverket

Intressant WEB-länk

http://www.vitboken.se/

 

Verksamhetsbreättelse för 2009

Ladda hem dockument

Presskonferens inför valet 2010

25 augusti 14-16 Vuxenskolans lokaler
Eriksbergsgatan 8B Stockholm

Ladda hem dokument

Med hälsningar från Anita Wallstedt

Intressant artikel från Europeiska Arbetsmiljöbyrån om ”Mobbning på arbetsplatsen”

Läs mera

Mobbningsoffer missnöjda med facket

Ibland kan fackets stöd bli en besvikelse för den som mobbas. Kyrkans akademikerförbund tar ställning mot mobbning, men väljer inte sida i personalkonflikter.

Läs mera Dagen

Se bild från OMM:s agerande på Almedalsveckan.

OMM:s agerande på Almedalsveckan.

 

Svik inte mobboffren!

Det är 17 år sedan Sverige som första land i världen kriminaliserade kränkande särbehandling. Sedan dess har det till Arbetsmiljöverket och dess föregångare Yrkesinspektionen kommit in omkring 8.000 anmälningar om arbetsskada på grund av mobbning. Resultatet är beklämmande. Inte en enda gång har någon av dessa anmälningar lett till åtal.

Läs mera bt.se 2010-06-13

”Värst för dig själv” – Vår heder har inget pris

”Det kan bli värst för dig om du anmäler.” Så kan det låta i Marocko när en kvinna vill anmäla en våldtäkt. Så låter det från Arbetsmiljöverket när en mobbad vill anmäla arbetsskada. I dag avslutas Maciej ­Zarembas uppmärksammande reportage om vuxenmobbningen, lika förnekad i Sverige som kvinnomisshandel i muslimska länder.

Läs mera DN Kultur 2010-06-08

”De skiter i vilket” – Så sviker vi de mobbade

Vuxenmobbningen på svenska arbetsplatser kostar samhället enorma summor varje år, men är osynlig i statistiken. I många fall har rättssystemet helt slutat fungera. Varför? I fjärde delen av sin artikelserie visar Maciej Zaremba hur myndigheterna gömmer undan ett gigantiskt samhällsproblem.

Läs mera DN kultur 2010-06-07

Fritt fram i Sverige. Men brottsligt i Frankrike

Var kommer alla dessa mobbare ifrån? Maciej Zaremba söker -svaret i Frankrike där trakasserier på jobbet betraktas som våldsbrott och kan ge fängelse. I dag fortsätter den uppmärksammade reportageserien om vuxenmobbning.

DN Kultur 2010-06-03

Säg inget vänligt till mig

”Säg inget vänligt till mig”  DN Kultur 2010-06-01

Underkategorier