Välkommen till OMM-s Hemsida

Föreningen är öppen för alla som instämmer i dess syfte.
Medlemsavgift 200 kr/år gäller nu för 2024.  Bankgiro 234-6328 

-----------------------------------------------

Midsommarafton | Rolf´s Naturfotoblogg

Glad midsommar / Styrelsen

 

"Den, som genom upprepade kränkande handlingar stöter ut annan ur en social gemenskap, som är av väsentlig betydelse för denne, dömes för mobbning till böter eller fängelse i högst två år.
Var utstötningen uppsåtlig dömes för grov mobbning till böter eller fängelse i högst fyra år."

 OMM:s förslag till lag mot mobbning att införas i brottsbalken.

-------------------------------------------------

OMM finns på Facebook

Två sätt att komma till OMM på Facebook

Tryck på länken https://m.facebook.com/OrganisationMotMobbning/?locale2=sv_SE

eller

Gå in i Facebook som vanligt och sök på OMM genom förstorningsglaset så kommer ni till OMM sidan.

Tryck sedan på "Följa" symbolen för att automatiskt få inlägg från OMM.