Information om hur man söker livränta.

TIPS sammanfattat av Anita Wallstedt

Documentet gäller information om hur man söker livränta pga arbetsskada uppdaterad mars 2021.

Ladda ner här

Tyvärr tillåter ej WEB-sidan Word dokument men det går att klippa ut och lägga in i Word så att texten kommer med men tyvärr blir den oformaterad.

NY ANSÖKAN OM LIVRÄNTA (Uppdaterad feb 2020)

Ladda ner artikel "Här kommer tips angående NY ANSÖKAN OM LIVRÄNTA. ( BÖRJA OM PÅ RUTA ETT IGEN) "

VAD JAG SKALL GÖRA NÄR JAG DRABBAS

Ladda ner artikel "FAKTA OM VAD JAG SKALL GÖRA NÄR JAG DRABBAS AV KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET"