Blanketter för att anmäla problem

Har du svårt att veta vilka blanketter du
behöver vid arbetsmiljösjukdom/skada.

LO "Blankettguiden" vad som gäller för dig
https://www.blankettguiden.se/

Försäkringskassans blanketter
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/tjanster/sok/#/?sokord=Blanketter

Om du inte anmäler felaktigheter då finns
inte problemet enligt myndigheterna.
Statistiken används för att åtgärda brister
på arbetsplatsen. Registrering och åtgärder!

 

Från uppdrag granskning

Från Uppdrag Granskning ..

 

SVT 26 mars 2021

Ett åtgärdsprogram mot tystnadskultur på myndigheten. Det lovade Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem politikerna i arbetsmarknadsutskottet, när hon nyligen frågades ut om kritiken som framkommit i Uppdrag granskning.

Lyssna här
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/politiker-efter-utfragningen-fortroendet-for-arbetsmiljoverket-allvarligt-skadat .

 

"Kränkande särbehandling" på jobbet

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

"Kränkande särbehandling" på jobbet

Tisdag 11 maj 09:00-11:00
arrangerar vi ett webbinarium om sociala hälsorisker på arbetet.
Kränkande särbehandling och mobbning förekommer alltför ofta på arbetsplatser och drabbar många. Inte bara den utsatta individen
påverkas, utan även individens omgivning, hela arbetsplatsen och i längden även samhället i stort.

PROGRAM
09:00 Vad är kränkande särbehandling
           respektive mobbning?
09:25 Respekt - Saklighet - Systematik

09:35 Arbetsgivarens ansvar för 
          förebyggande, åtgärdande och           
          uppföljande arbete

Medverkande i ovanstående:
- Stefan Blomberg, Arbets- och miljömedicin 
   vid universitetssjukhuset i Linköping och 
  Linköpings universitet,
- Christina Björklund, Karolinska Institutet
- Rebecka Cowen Forssell, Malmö universitet.

09:55 ENERGISER

10:00 Frågestund

10:10 Företagshälsovårdens arbete med 
          organisationskonsulterna Per Larsson, 
          Previa och Ingela Marklund Johansson, 
          Ingela Marklund Johansson AB

10:25 Frågestund

10:30 ENERGISER

10:40 Samtal med Karin Eriksson, 
          personalutvecklare, Vännäs kommun 
           och Åsa Jansson Lindberg, kommunals 
           ordförande, Vännäs kommun som leds 
            av Stefan Blomberg, om hur de har 
           arbetat med nolltolerans mot 
           kränkande särbehandling och 
           trakasserier i olika former. Vännäs 
           kommun har i flera år arbetat 
           förebyggande och tagit fram en 
           kompletterande riktlinje för ett 
           respektfullt bemötande inom 
           kommunen. Vad har varit deras 
           framgångsfaktorer och har det funnits 
           några fallgropar?

11:00 Summering och avslut

Moderator: Sten Haage
Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tagit fram riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling och mobbing.
Syftet med webbinariet är att synliggöra och sprida kunskap om tillgängliga metoder och möjligheter för att motverka uppkomsten av mobbning och kränkande särbehandling. Riktlinjerna kommer att finnas tillgängliga för nedladdning från mynak.se.

Läs mer här
https://mynak.se/formular/registrering-till-webbinariet-11-maj-hantering-av-sociala-halsorisker-pa-arbetet-krankande-sarbehandling-och-mobbning/ .

Sju år efter behandling för utmattningssyndrom hade majoriteten fortfarande symtom

Sju år efter behandling för utmattningssyndrom hade majoriteten fortfarande symtom

Artikel Arbetsrskyd 8 mars 2021
Det visar en unik studie. Samarbete mellan vården, arbetsgivaren och medarbetaren är avgörande för att må bättre.

Läs mer här
https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/flertalet-utbranda-lider-efter-sju-ar-7011407 

Så ska mobbning utredas

OMM - Organisation Mot Mobbning
19 februari kl. 12:03  · 

Så ska mobbning utredas

Kommande Riktlinjer våren 2021
Riktlinjen omfattar tre delar; förebyggande, åtgärdande och uppföljande arbete.
Det förebyggande arbetet är det mest omfattande. Det handlar om att bygga tillit och välfungerande, bra organisationer med ett gott ledarskap och ordning & reda i verksamheten.

Läs mer här
http://arbetsochmiljomedicin.se/sa-ska-mobbning-utredas/ .

OMM från ett webbinarie 11/2

De som missat webbinariet 11/2, se länkar nedan

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Ny arbetsmiljöstrategi 12 februari 2021
https://www.svtplay.se/.../forum/svt-forum-12-feb-09-00...

Digital pressträff om nya arbetsmiljöstrategin 11 februari 2021
https://www.regeringen.se/.../digital-presstraff-om-nya.../

Folder AFA 2021- 2025
https://www.afaforsakring.se/.../webbinarium_afa...

Kan vara en bild av utomhus
 
 
 

Artiklar från Komunalarbetaren

Artiklar från Tidningen Kommunalarbetaren oktober 2020

Kan läsas i Facebook från OMM-s grupp om ni har Facebook på denna plattform
https://www.facebook.com/1817340951650002/posts/3866249490092461/

eller via nedanstående länk.

Flera artiklar om det viktiga ämnet Arbetsplatsmobbning - Kränkande särbehandling
Artiklar KA sidan
1, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37

Bläddra här
https://pdf-flip.se/KA/KA_2020_15/ .

 

Studenterna är rädda för att tala ut

.                  Arbetsmiljöproblem 

      ”Studenterna är rädda för att tala ut” 

 Artikel Sydsvenskan septembet 2020
Doktoranderna kräver snabba och permanenta åtgärder mot arbetsmiljöproblemen på Naturvetenskapliga fakulteten.
”Universitetets rykte är i fara”, anser doktorandrådets ordförande.

 Läs mer här (kräver inloggning)
https://www.sydsvenskan.se/2020-09-07/studenterna-ar-radda-for-att-tala-ut .

 

Orsaken till sjukskrivningar?

Psykisk ohälsa toppar lång sjukfrånvaro
i alla län mer än 46% 2017 fler idag 2020
Här blundar man för mobbning/kränkningar "Tabu" som ska upphöra!!

 Hur många av dessa är:
▪︎kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier, diskriminerig, avund, förtal och stalking?
▪︎Kvinnor och/eller män?
▪︎Ökning av självmord?
▪︎Arbetsplatser har fortfarande inget arbetsmiljöarbete 2020 (säger flera skyddsombud, läser deras facebookgrupper) 

Rapport från AFA 2019
"Psykiska diagnoser" är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro i samtliga län. Det visar en ny statistikrapport från AFA Försäkring, som jobbar med att ta fram statistik från sin skadedatabas för att bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa.

https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/2019/11/ny-rapportpsykisk-ohalsa-toppar-langsjukfranvaroi-alla-lan/ .

 Forskning HIK
https://www.hig.se/Ext/Sv/Forskning/Forskningsnytt/2017-06-14-Sverige-ar-inte-langre-ett-monsterland-i-arbetet-mot-mobbning.html

Arbetsmiljöbyrån: oecd information
https://osha.europa.eu/en/publications/factsheet-22-work-related-stress/view

Viktigt att orsakerna kommer med så att "Kränkande särbehandling" kommer i fokus och åtgärdas på alla arbetsplatser!

Bifogar
- Statistik Bild1  Bild2
- Mobbningspiralen på jobbet
- OECD information 2 sidor som finns på många språk, länk ovan Sid1  Sid2

 

STRESS AND CANCER - Bing video

Se video från Bing

STRESS AND CANCER - Bing video

Kränkande särbehandling i arbetslivet bör vara kriminellt.

Artikel Sydsvenskan 17 juli 2020

Så länge förövarna går fria och inga rättsliga påföljder i form av en tydlig straffskala finns, kommer man inte ett steg längre när det gäller bekämpning av kränkande särbehandling i arbetslivet. Det skriver Rigmor Tjerngren, grundare av organisationen OMM, Organisation mot mobbning.

Många som utsätts för grova kränkningar på sin arbetsplats går in i långa sjukskrivningsperioder med diagnosen posttraumatiskt stressyndrom eller utmattningsdepression. Få kommer tillbaka

till arbetslivet igen, skriver Rigmor Tjerngren.

Läs mer här

https://www.sydsvenskan.se/2020-07-17/krankande-sarbehandling-i-arbetslivet-bor-vara-kriminellt?utm_source=fb&utm_term=17a5802e-5aaf-50e9-a3ab-33efc2afa32f&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares&__FB_PRIVATE_TRACKING__=%7B%22loggedout_browser_id%22%3A%22a85396d613dcaa8f3b14f37d4cf4b643b2c7fd21%22%7D .

P1: Ett reportage om mobbning i arbetslivet

Stefan Blomberg psykolog

Från P1 morgon idag. Ett reportage om mobbning i arbetslivet:

SR 17 juni 2020

https://sverigesradio.se/artikel/7497152

Stefan Blomberg facebook

https://www.facebook.com/140364949389061/posts/3059615304130663/

Trakasserat och sparkat skyddsombud får upprättelse

Läs artikel från Transport arbetaren om ett trakasserat och sparkat skyddsombud får upprättelse.

Anita Wallstedt har varit ombud för honom.

Kontroll av arbetsmiljön i alla kommuner och regioner - SKR Sverige

Arbetsmiljöverket 10 mars 2020

Arbetsmiljöverket ska inspektera hur landets samtliga "kommuner och regioner" jobbar för en god arbetsmiljö. Syftet är att få den högsta ledningen att ta ansvar för arbetsmiljön inom all verksamhet, så att personalen håller ett helt arbetsliv.

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Heli Aarnipuro, projektledare vid Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 99 57 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Presstjänsten, 010-730 91 55 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer här
https://news.cision.com/se/arbetsmiljoverket/r/kontroll-av-arbetsmiljon-i-alla-kommuner-och-regioner,c3053176 .

Utbrändhet och utmattning är samhällsfarliga sjukdomar

Dagens Arena 25 februari 2020

Arbetet med att skapa ett samhälle som främjar hälsa och motverkar arbetsrelaterad stress kräver politisk vilja, och investeringar i välfärden. Om arbetsrelaterad stress klassas som allmänfarlig sjukdom kan incitamenten dessutom få starkare betoning, skriver Fredrik Lundin.

Läs mer här
https://www.dagensarena.se/opinion/utbrandhet-och-utmattning-ar-samhallsfarliga-sjukdomar/ .

Finland ska hitta gränsvärden för utbrändhet

Arbetsmiljöforum 20 februari 2020

Trots att utbrändhet närmast är en folksjukdom saknas tydliga bedömningsmodeller för att avgöra när en person är drabbad. Nu ska finska forskare ta fram en modell för att enklare bedöma vem som är i farozonen.

Läs mer här

Dokument kring en Domare Owen i London

Ladda ner dokumentet kring arbetsskadade kvinnor.

 

Owen finns eller fanns i London på The High Court of Justice.

Det finns en dom som visar att Helen Green bara behövde kämpa elva dagar på att få en rättssäker dom och sin rättmätiga ersättning medan vi i Sverige måste strida mellan tre till tjugo år för att få en rättssäker prövning.

 

Förslag till rättspolitisktprogram 1 för Sverige

Ladda ner och läs ett förslag till rättspolitisktprogram 1 för Sverige version 20190827 2

Länkar från "Suntarbetsliv"

Intressanta länkar från den partsgemensamma föreningen Suntarbetsliv som består av Vision och de övriga fackliga parterna inom kommuner och regioner samt SKL". Exempel på stödmaterial är bl.a:

▪︎Tio råd för att förebygga mobbning https://www.suntarbetsliv.se/wp-content/uploads/2017/01/OSA-kompassen-Tio-rad-forebygga-mobbning.pdf 

▪︎ Skyddsrond: kränkande särbehandling https://arbetsmiljoutbildning.suntarbetsliv.se/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/SA_Modul2_Skyddsrond_OSA_Krankande-sarbehandling.pdf 

▪︎ Utbildning om kränkande särbehandling för chefer och skyddsombud https://osakollen.suntarbetsliv.se/krankande-sarbehandling/ 

Ny bok 2020 "Kriget mot tystnaden" av Börje Ericsson

Ny bok 2020 "Kriget mot tystnaden" av Börje Ericsson 

utgivning planerad till våren 2020 på Carlssons förlag

Börje har förening "Bakom leendet"

Hemsida: http://www.bakomleendet.se/

PsykologTIDNINGEN

Ladda upp Nr6 2012 av PsykologTIDNINGEN

Artikel ur Land "Psykologen Stefan Blomberg om mobbing på jobbet"

Läs artikeln ur tidningen Land Psykologen Stefan Blomberg om mobbing på jobbet

Mobbare och Arbetsgivare riskerar långa fängelsestraff

Nyheter idag 18 juli 2019
Sydkorea har infört en av "världens hårdaste lagar" mot mobbning på arbetsplatser.
Mobbare - och arbetsgivare - riskerar fängelse i upp till tre år.

Lyssna mer här

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7265143 

Arkiv från tidningen "andvändbart!"

Användbart  -  ett projekt från AFA

arkiv från 2010 - 2019

https://arbetsmiljoforskning.se/anvandbart-arkiv/

 

Lyssna på Stefan Blomberg på P1 om mobbning

Lyssna på Stefan Blomberg på P1 kring " Så motverkar man mobbning på arbetsplatsen"

Pressmeddelande från Förvaltningsrätten

Läs pressmeddelande från Förvaltningsrätten i Linköping kring 
Depressionsbesvär godkänns som arbetsskada

Aktuella Konferenser 2019

Förlåt  -  Jag orkar inte längre  #fyraomdagen

Nationell Konferens 2-3 oktober 2019 i Norrköping

Konferensen riktar sig till alla som arbetar i människonära verksamheter, professionellt eller ideellt. Konferensen riktar sig också till politiker, myndigheter och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder inom sitt ansvarsområde.

Vi välkomnar även företagsledare, privata arbetsgivare och privatpersoner.

Läs mer här
https://www.suicidprevkonferens.se/blogga-for-livet/blogga-for-livet/ .

 

Stor Mässa i Dusseldorf om Arbetsplatsmobbning

Från 5 - 8 november 2019

The numbers are alarming: Every third person is bullied at their workplace – women more frequently than men. The consequences are severe: The victims suffer from depression and sometimes even think about committing suicide. But the offenders often don't even see their behaviour as a serious matter – for them it's just fun, without any real motive.

https://www.aplusa-online.com/cgi-bin/md_aplusa/lib/pub/tt.cgi/Workplace_Bullying.html?oid=13342&lang=2&ticket=g_u_e_s_t .

Artiklar mm från Europeiska Arbetsmiljöbyrån

Två faktasidor om mobbing på arbetsplatsen
Sida 1 och sida 2

Läs mer här (2 sidor information för alla arbetsplatser)
Del 1 och Del 2

Det kändes som att jag inte hade någon framtid

      KAMPEN. Efter 16 års kamp fick Catharina Fors den kränkande särbehandlingen erkänd som en arbetsskada: “ Men jag har betalat ett högt pris.
     https://www.arbetarskydd.se/arbetsskador/blev-krankt-och-forlorade-dromjobbet-6951862

Underkategorier