P4 radio Skaraborg om inslag med JO-anmälan

Öppna länk till P 4 radio Skaraborg om inslag med JO-anmälan. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6447642