Kränkande särbehandling och mobbning

Läs artikel från Arbetsmiljöverket om "Kränkande särbehandling och mobbning"