Västervik Framåt | Bort med mobbet på jobbet!

Bort med mobbet på jobbet!!!!

8 september 2017 i Västervik

Sveriges främsta och mest kända experter ger dig verktygen mot kränkande särbehandling och mobbing i denna eftermiddagsföreläsning.

RICHARD MÅRTENSSON Specialist inom ledarskap/psykosocial arbetsmiljö med många års erfarenhet som HR-chef inom offentlig och privat sektor och STEFAN BLOMBERG org.psykolog/forskare vid Arbets- och Miljömedicin, LiU. båda kända från SVT-serien Morgans mission.

http://vastervikframat.se/8sep/