Arbetsmiljöriksdagen 2017

Presentationerna för oss som inte var där. Arbetsmiljöriksdagen ägde rum
den 27 oktober i Stockholm, på Folkets hus. En dag med fokus på arbetsmiljö och "Friska arbetsplatser för alla åldrar".

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/friska-arbetsplatser-for-alla-aldrar/arbetsmiljoriksdagen-2017/ . (Google Chrome bl. a.)