Forskning mot arbetsplatsmobbning 2018

Projektet går under namnet ”Mobbning i arbetslivet - sjukdomsförebyggande åtgärder utifrån organisationsfaktorers påverkan på arbetsupplevelse och hälsa”. 

Projektet ingår som en del inom det övergripande forsknings-projektet WHOLE (Work, Health Organization, Leadership, Experience) där organisationsfaktorers påverkan på organisatorisk och social arbetsmiljö undersöks.

http://arbetsochmiljomedicin.se/afa-stoder-forskningsprojekt/