Suicide Zero skriver om mobbning på arbetet!

Så farligt är det med mobbning på jobbet!

Ju allvarligare utsattheten är desto större blir hälsoriskerna. Risken att drabbas av en depression är nästan tre gånger så stor som för dem som inte utsätts. De som drabbas svårt riskerar att få traumasymtom, det vill säga ohälsa som annars främst uppkommer efter svår misshandel, våldtäkter, tortyr och liknande. 

https://www.suicidezero.se/nyheter/sa-farligt-aer-det-med-mobbning-pa-arbetsplatser.