Länkar från "Suntarbetsliv"

Intressanta länkar från den partsgemensamma föreningen Suntarbetsliv som består av Vision och de övriga fackliga parterna inom kommuner och regioner samt SKL". Exempel på stödmaterial är bl.a:

▪︎Tio råd för att förebygga mobbning https://www.suntarbetsliv.se/wp-content/uploads/2017/01/OSA-kompassen-Tio-rad-forebygga-mobbning.pdf 

▪︎ Skyddsrond: kränkande särbehandling https://arbetsmiljoutbildning.suntarbetsliv.se/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/SA_Modul2_Skyddsrond_OSA_Krankande-sarbehandling.pdf 

▪︎ Utbildning om kränkande särbehandling för chefer och skyddsombud https://osakollen.suntarbetsliv.se/krankande-sarbehandling/