Kränkande särbehandling i arbetslivet bör vara kriminellt.

Artikel Sydsvenskan 17 juli 2020

Så länge förövarna går fria och inga rättsliga påföljder i form av en tydlig straffskala finns, kommer man inte ett steg längre när det gäller bekämpning av kränkande särbehandling i arbetslivet. Det skriver Rigmor Tjerngren, grundare av organisationen OMM, Organisation mot mobbning.

Många som utsätts för grova kränkningar på sin arbetsplats går in i långa sjukskrivningsperioder med diagnosen posttraumatiskt stressyndrom eller utmattningsdepression. Få kommer tillbaka

till arbetslivet igen, skriver Rigmor Tjerngren.

Läs mer här

https://www.sydsvenskan.se/2020-07-17/krankande-sarbehandling-i-arbetslivet-bor-vara-kriminellt?utm_source=fb&utm_term=17a5802e-5aaf-50e9-a3ab-33efc2afa32f&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares&__FB_PRIVATE_TRACKING__=%7B%22loggedout_browser_id%22%3A%22a85396d613dcaa8f3b14f37d4cf4b643b2c7fd21%22%7D .