Så ska mobbning utredas

OMM - Organisation Mot Mobbning
19 februari kl. 12:03  · 

Så ska mobbning utredas

Kommande Riktlinjer våren 2021
Riktlinjen omfattar tre delar; förebyggande, åtgärdande och uppföljande arbete.
Det förebyggande arbetet är det mest omfattande. Det handlar om att bygga tillit och välfungerande, bra organisationer med ett gott ledarskap och ordning & reda i verksamheten.

Läs mer här
http://arbetsochmiljomedicin.se/sa-ska-mobbning-utredas/ .