"Kränkande särbehandling" på jobbet

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

"Kränkande särbehandling" på jobbet

Tisdag 11 maj 09:00-11:00
arrangerar vi ett webbinarium om sociala hälsorisker på arbetet.
Kränkande särbehandling och mobbning förekommer alltför ofta på arbetsplatser och drabbar många. Inte bara den utsatta individen
påverkas, utan även individens omgivning, hela arbetsplatsen och i längden även samhället i stort.

PROGRAM
09:00 Vad är kränkande särbehandling
           respektive mobbning?
09:25 Respekt - Saklighet - Systematik

09:35 Arbetsgivarens ansvar för 
          förebyggande, åtgärdande och           
          uppföljande arbete

Medverkande i ovanstående:
- Stefan Blomberg, Arbets- och miljömedicin 
   vid universitetssjukhuset i Linköping och 
  Linköpings universitet,
- Christina Björklund, Karolinska Institutet
- Rebecka Cowen Forssell, Malmö universitet.

09:55 ENERGISER

10:00 Frågestund

10:10 Företagshälsovårdens arbete med 
          organisationskonsulterna Per Larsson, 
          Previa och Ingela Marklund Johansson, 
          Ingela Marklund Johansson AB

10:25 Frågestund

10:30 ENERGISER

10:40 Samtal med Karin Eriksson, 
          personalutvecklare, Vännäs kommun 
           och Åsa Jansson Lindberg, kommunals 
           ordförande, Vännäs kommun som leds 
            av Stefan Blomberg, om hur de har 
           arbetat med nolltolerans mot 
           kränkande särbehandling och 
           trakasserier i olika former. Vännäs 
           kommun har i flera år arbetat 
           förebyggande och tagit fram en 
           kompletterande riktlinje för ett 
           respektfullt bemötande inom 
           kommunen. Vad har varit deras 
           framgångsfaktorer och har det funnits 
           några fallgropar?

11:00 Summering och avslut

Moderator: Sten Haage
Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tagit fram riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling och mobbing.
Syftet med webbinariet är att synliggöra och sprida kunskap om tillgängliga metoder och möjligheter för att motverka uppkomsten av mobbning och kränkande särbehandling. Riktlinjerna kommer att finnas tillgängliga för nedladdning från mynak.se.

Läs mer här
https://mynak.se/formular/registrering-till-webbinariet-11-maj-hantering-av-sociala-halsorisker-pa-arbetet-krankande-sarbehandling-och-mobbning/ .