Slutet på yttrande friheten

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/49536?programid=2792

Slutet på yttrandefriheten (och demokratin?)

Lördag 3 mars 2012 kl 15:35 14 kommentarer

-Makten uppträder allt mer arrogant!

Det konstaterar statsvetarprofessor Lennart Lundquist i Lund i sin nya bok "Slutet på yttrandefriheten", med underrubrik: "(och demokratin?)".

 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/49536?programid=2792