EU grundläggande rättigheter

Läs EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE
GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA
 
Gällande lag sedan 1 dec. 2009 

Kränkningar på jobbet blir allt vanligare. Tillsätt omgående en mobbningskommission enligt norsk förebild och skärp lagstiftningen