Mediarapportering om mobbning

http://www.lio.se/Verksamheter/HMC/Arbets--och-miljomedicin/Nyheter/Mediarapportering-om-mobbning-pa-arbetsplatsen/

Mediarapportering om mobbning på arbetsplatsen

Psykolog Stefan Blomberg från Arbets- och miljömedicin har intervjuats i både TV, radio och tidningar under den senaste tiden. Intervjuerna har rört förekomsten av mobbning inom arbetslivet och hur man kan åtgärda och förebygga detta.

Antalet anmälda arbetsskador där mobbning anges som orsak ökar enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Enligt den senaste statistiken så berodde 7,3 % av alla anmälda arbetssjukdomar på mobbning viket innebär en ökning med 10 % sedan året innan.

Läs mer via länken ovan.