Partierna måste ta frågan om mobbning på alvar

Läs artikeln "Partierna måste ta frågan om mobbning på alvar" från tidningen ETC och även se alla enkätsvar som ligger som grund för artikeln.