Läs dikter av Anneli Lindkvist

Möte med narcissist eller Bättre fly än illa fäkta

Jag sörjer att tiden förändrats,
att hat och förakt är normalt.
Att vänlighet bara betraktas
som godhet och närmast sakralt.
I vår narcissistiska era
blir ärlighet ett hot
och ingen narcissist accepterar
att någon säger emot.

För narcissisten har snedvriden
verklighetsuppfattning
och ägnar sig helt åt självöverskattning,
har gjort sig till Gud över alla
men kommer till sist genom högmodet falla.
Känns igen på att hen saknar respekt
och gång på gång din glädje släckt.
Dina vänner får jämt bakom ryggen kritik
och du trycks ned med pik efter pik.
Sakta  men säkert hen ditt liv tar över,
fastän verkliga vänner är det du behöver.
Välj dig själv; hen är vampyr!
Spring för livet, bäst att du flyr!

 

Ett steg i rätt riktning

En risk du tar i all din tid, ett steg det bär varthän?
Ett steg blir felsteg, framsteg. Dock felsteg mest dig lär.
För framsteg ger dig styrka att "snubbla" litet grann men
felsteg kan bli framsteg om du fortsätter fram.

 

Acceptans

Var inte rädd för talande tystnad
som röjer att nyss var nyss,
att Ditt liv är mest på sparlåga,
så långt ifrån alla hyss!
Var inte rädd att med öppna sinnen
fånga varje ögonblick!
Var tacksam för det som kommer,
för allt Du någonsin fick!

Av Anneli Lindkvist (Styrelsemedlem i OMM)