Svik inte mobboffren!

Det är 17 år sedan Sverige som första land i världen kriminaliserade kränkande särbehandling. Sedan dess har det till Arbetsmiljöverket och dess föregångare Yrkesinspektionen kommit in omkring 8.000 anmälningar om arbetsskada på grund av mobbning. Resultatet är beklämmande. Inte en enda gång har någon av dessa anmälningar lett till åtal.

Läs mera bt.se 2010-06-13