Läs statistik från Arbetsmiljöverket

2010-09-16

23 procent av kvinnorna och 17 procent av männen uppger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året.

Läs mera från Arbetsmiljöverket