Offret bär ingen skuld

Mobbning handlar om systematiska, upprepade kränkningar. Inte enstaka bråk. Inte konflikter, där två parter är oense. Mobbning är ett förtryck. Det konstaterar Ulrich Stoetzer, psykolog och medicine doktor.

Ulrich Stoetzer arbetar på Arbets- och miljömedicinska kliniken på Karolinska institutet. Hit kan läkare remittera när det kan vara fråga om ett arbetsskadeärende.

- Många av patienterna kanske inte får bedömningen arbetsskada, men är ändå väldigt nöjda med att de får bekräftelse på att de faktiskt har varit utsatta för kränkning. Det ger dem upprättelse, säger

Ulrich Stoetzer.

Läs mera Arbetarskydd 2010-09-09