23 maj 2016

I diskussionen om mobbning och dess orsaker kan man urskilja två uppfattningar. I den ena förlägger man orsaken till mobbning
i organisationen och arbetsmiljön. Detta är en gängse uppfattning hos fackförbunden, Arbetsmiljöverket med flera. Mobbning
anses uppstå på ett ödesbestämt sätt ur en dålig arbetsmiljö och ingen har personlig skuld för det. Felet ligger i strukturerna.

 Man delegerar ett formellt arbetsmiljöansvar för den händelse man skulle behöva visa att någon har det. Detta säger ingenting om
den som fått ansvaret har varit inblandad i mobbningen. Mobbning jämställs snarast med en olyckshändelse.

 Uppfattningen påminner om tankegångarna som var vanliga på 60- och 70-talen. Alla slags beteenden och brott skylldes på miljön, dåliga barndomsförhållanden, samhället och så vidare. Ingenting var den enskildes fel eller förtjänst. Alla var offer. Att arbeta mot mobbning innebär då att förändra organisation och strukturer.

 I den andra uppfattningen menar man, att det finns enskilda aktörer, som har avgörande betydelse för mobbningens uppkomst och utveckling.
Här har olika personer också olika roller. Det finns anstiftare, medlöpare och åskådare, som driver mobbningen framåt med målet att exkludera
en person från den sociala gemenskapen. Av någon orsak är detta synsätt vanligare när det gäller mobbning i skolan.

 Mobbningens orsaker finns hos enskilda personers egenskaper som maktlystnad, revirmentalitet, rädsla, prestige, avundsjuka, mindervärdeskomplex med mera. Människor som mobbar kan också präglas av empatistörningar av narcissistisk eller psykopatisk karaktär.

 Även den som har denna uppfattning kan konstatera, att mobbning och dålig psykosocial arbetsmiljö följs åt, men arbetsmiljön anses då inte vara orsak till
mobbningen, utan tvärtom. Mobbaren är en agitator, som skapar en dålig arbetsmiljö eller utnyttjar en redan befintlig sådan. Miljön kan vara en faktor, som möjliggör mobbning, men är inte orsak till den.

 Att arbeta mot mobbning innebär då att man förbjuder och straffbelägger mobbning i brottsbalken så att den som anstiftar och deltar i mobbning kan ställas till personligt ansvar. Detta är också min syn på saken.

 Hälsningar,
Mats Jonsson