September 2017

"Hung by mistake. He was right, we were wrong". Så står det på ett enkelt gravmonument någonstans i Vilda Västern. Där vilar någon som blev lynchad. Det finns handlingar, som liknar mobbning eller kan betecknas som varianter av mobbning. Lynchning är en av dem.

En annan är diskriminering. Detta är i princip detsamma som mobbning, men riktar sig mot personer, som tillhör vissa minoritetsgrupper, vilka definieras i diskrimineringslagstiftningen i brottsbalken. Den som inte tillhör någon sådan minoritetsgrupp saknar alltså detta skydd i lagen. Detta är naturligtvis orättvist.

Ytterligare en variant är pennalism. Skillnaden gentemot mobbning kan vara att mobbning syftar till att stöta ut någon ur ett socialt sammanhang medan pennalism mer har karaktär av initiationsrit. I vilketdera fallet går handlingarna ut på att manifestera en makthierarki.
Beteenden av detta slag har på senare tid uppmärksammats vid Lundsberg och andra internatskolor. Pennalism har traditionellt också förekommit i brukssamhällen, där de som var nybörjare i industriarbetet utsattes för plågsamma och förnedrande handlingar av äldre arbetare.

Den som ingrep med resoluta åtgärder mot pennalism och mobbning i det militära var Gustav Vasa.  I ett öppet brev till adeln, fogdarna, krigsbefälet, skyttarna m.fl år 1552 förbjöds det att "underkuva, pucka eller illa traktera våra knektar, synnerligen de som uti vår tjänst nyss antagna äre eller härefter bliva kunna, kallandes dem tröskare, burbengler eller andra obekvämliga namn för det de till äventyrs icke så skickliga äre som de där längre tid tjänt have."

Hälsningar
Mats Jonsson