Boktips

Vi rekommenderar dessa böcker.

 

 

 

 

Ny kontakt med regeringsrepresentanter.

Tisdagen den 14 jan 2014 träffade från OMM. Mats Jonsson och Anita Walstedt och journalisten och debattören Maceij Zaremba justitieminister Beatrice Ask för att framföra våra krav om hur mobbning och kräkande särbehandling ska hanteras i Sverige.

Våra krav som framfördes i fem punkter var enligt följande:

Mobbning ska förbjudas i Brottsbalken och personligt ansvar utkrävas av förövarna. I Sverige har vi ett rättsväsende, inte flera.

Deffinition av mobbning.Den avgörande delen i mobbning är utstötning ur en gemenskap där mobboffret är eller vill vara med. De trakasserier, som förtal mm, som mobbaren använder är medel, inte själva målet för mobbningen. Mobbning ska inte definieras som konflikt eller arbetsmiljöproblem.

Följder av mobbning. För den som drabbas får mobbning förödande konsekvenser i tre avseenden, nämligen: socialt, medicinskt och ekonomiskt. Detta motiverar att mobbning kriminaliseras.

Mobbning ska uppfattas som en människorättsfråga. Jmfr EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. artiklarna 30 och 31.

Nu behövs ett juridiskt arbete med att formulera lagtext, rekvisit mm.

Justitieministern mottog våra krav. och lovade undersöka detta.

 

Föreningen har fått pengar från en sponsor, så det ser ut att vara möjligt för deltagande vid Almedagsveckan även i år.