"Muta för att sluta" av Arne Grip i Ystads Allehanda

Muta för att sluta?

Kommuner och landsting kastar skattepengar efter anställda. Landets kommuner
har tecknat avtal med 5000 anställda - att de mot betalning ska lämna sin
anställning. Ängelholms kommun köper ut ekonomichefen och sparkar en
vaktmästare på falska papper. Region Skåne skänker en miljon till
regiondirektören. Svenska Kyrkan har bränt 100 mkr på utköp. Självutnämnda
experter säger att avtal om utköp är lagligt. Det är lögn.

Det går inte att teckna lagliga avtal om avgångsvederlag med
offentliganställda. Ersättning för egen uppsägning är muta. De 5000 är
fortsatt anställda. Myndigheter arbetar under lagarna. För varje beslut
krävs lagstöd, lagrum och vägar att överklaga. Uppsägning är
myndighetsutövning. På falska grunder är det vårdslös myndighetsutövning.
Hot om uppsägning utan grund, är olaga hot. Provocerad egen uppsägning är
enligt AD ogiltig.

Anställda får inte erbjudas muta för att sluta. Och ändå sker det. Den som
frågar varför myndigheter kastar pengar efter anställda får höra att man
köpt ut en besvärlig anställd på LAS 39 Gripen. Denna § gäller inte för
myndigheter. Beslut om uppsägning på personliga skäl är myndighetsutövning
mot enskild, förbehållet styrelsen och kan inte delegeras, se KL 6:34.
Uppsägning ska vara sakligt grundad.

En anställd kan begära att en uppsägning på personliga skäl förklaras
ogiltig i domstol. En uppsägning utan styrelsebeslut, skriven av en
tjänsteman, är ogiltig i sig. Under tvist kvarstår man i tjänst. En kommunal
uppsägning kan inte användas för en förlikning utanför domstol. Myndigheter
kan inte heller köpa sig fri från fällande dom. Det vore rättsvidrigt.

Nytt kommunbeslut om uppsägning måste ske på nya grunder. Inte på de gamla
ogiltiga. I myndigheter finns inga lagliga avgångsvederlag. Avtal kan inte
skrivas mellan myndighet och enskild anställd. Och inte mellan två
anställda. Det finns en rad lagar som förbjuder utköp. Ingen som tillåter.
Uppsägning av anställning ska vara skriftlig. Avtal gäller inte som
uppsägning. De 5000 avtalen är ogiltiga och olagliga.

Kommunala krypskyttar hotar andra anställda med uppsägning. De har tagit
5000 arbetsliv. Den demokratiska kontrollen fungerar inte. Vad säger
ansvariga politiker om olagliga drönarattacker mot oskyldiga offer? Vad gör
facken åt masslakten på sina medlemmar?

Arne Grip
Rättssociolog

Ladda hem "Exempel på förlikning"