Mobbning finns bara i verkligheten

Arne Grip KISA                     Publ i Ystads Allehanda                    6 nov  2015

 

Mobbning finns bara i verkligheten

 

Morgan Alling säger i sina TV-progam från 8c på Norreportskolan, att 60 000 elever mobbas i skolan varje dag. En uppgift som upprepas tillräckligt ofta kan lätt tolkas som en sanning. Arbetsmiljöverket, AMV, utfärdade 1993 ett förbud mot mobbning. Förbudet finns i AFS 1993:17 som ingår i AML. 

 

Vad har då hänt under 22 år med förbud mot mobbning? AMV har inte hittat någon enda person som man har bokfört som mobboffer. Siffran 60 000 elever/dag kan trots det vara sann. Men i AMVs statistik är allt lungt  Mobbning finns bara i verkligheten. Och det gör hemskt ont. Mobbning  av normalgraden kan lätt övergå i straffbara handlingar. Men det finns inget brott i BrottsBalken, som heter mobbning. Inget offer. Ingen gärningsman.

 

AMV upprätthåller inte förbudet mot mobbning. Därför har riksdagen stiftat Barn- och elevskyddslagen. Om kommunen inte stoppar mobbning ska man betala skadestånd till den mobbade. Notan för skadeståndet går till skattebetalarna. FP har föreslagit att man ska runda AMV och anmäla mobbare till polisen. Enligt AMV finns inga mobbare. Barn under 15 år kan inte straffas. Falsk polisanmälan kan ge 2 års fängelse.   

 

Kriminalisera mobbning. Stoppa människojakten. Det måste bli slut på översittteri och maktmissbruk. Det är 22 år sedan förbudet mot mobbning blev till lag i AML. När ska medborgare, företag och organisationer få besked om att den som bryter mot förbudet kan straffas. Alla vet att mobbning finns, men inte Arbetsmiljöverket. 

 

Idag finns det många som fyller sina dagar med mobbning. Vi har dem som mobbar. De som blir mobbade. Det finns folk som beslutar och förhandlar om mobbning. Sedan alla dem som arbetar med planer och policydokument om vikten av att motverka mobbning. Och alla som upprättar välmenande åtgärdsplaner. 

 

Och konsulterna, som lever på mobbning. Några får bra betalt för att hjälpa myndigheter och företag med att mobba ut anställda. En del har som affärsidé att folk ska ta livet av sig. Andra tar hand om de krossade. Några uppmanar till kamp. Andra går på mobbarnas linje med sjukskrivning, arbetsbyte eller byte av skola.  

 

Ett ljus tändes i Krokoms kommun. Tingsrätten tyckte att råmobbning från chefer kan leda till självmord och fällde två chefer. Hovrätten friade. Men cheferna hade redan fått sitt straff. Kommunen tog lagen i egna händer och köpte ut bägge cheferna, utan att invänta Hovrättens dom. 

 

200-300 personer om året väljer att ta sitt liv efter trakasserier. Det är inte mobbning säger AMV. Och Hovrätten håller med. Att driva någon till självmord är inte straffbart i Sverige. I England och USA kan det ge upp till 10 års fängelse. Stoppa mobbning innan det är för sent. 

 

Arne Grip

fd univ lektor

Sandhammaren