Rättsstaten är inte till för den som .......

”Rättsstaten är inte till för den som mobbas och fryses ut på sin arbetsplats”

Artikel av Gunnar Johansson

http://katerinamagasin.se/rattsstaten-ar-inte-till-for-den-som-mobbas-och-fryses-ut-pa-sin-arbetsplats/