Motion till riksdagen om mobbning

Läs den kraftfulla motionen till riksdagen från Emanuel Öz (S) med titel 
Insatser mot mobbning och kränkande särbehandling