Aktuella Konferenser 2019

Förlåt  -  Jag orkar inte längre  #fyraomdagen

Nationell Konferens 2-3 oktober 2019 i Norrköping

Konferensen riktar sig till alla som arbetar i människonära verksamheter, professionellt eller ideellt. Konferensen riktar sig också till politiker, myndigheter och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder inom sitt ansvarsområde.

Vi välkomnar även företagsledare, privata arbetsgivare och privatpersoner.

Läs mer här
https://www.suicidprevkonferens.se/blogga-for-livet/blogga-for-livet/ .

 

Stor Mässa i Dusseldorf om Arbetsplatsmobbning

Från 5 - 8 november 2019

The numbers are alarming: Every third person is bullied at their workplace – women more frequently than men. The consequences are severe: The victims suffer from depression and sometimes even think about committing suicide. But the offenders often don't even see their behaviour as a serious matter – for them it's just fun, without any real motive.

https://www.aplusa-online.com/cgi-bin/md_aplusa/lib/pub/tt.cgi/Workplace_Bullying.html?oid=13342&lang=2&ticket=g_u_e_s_t .