Artiklar mm från Europeiska Arbetsmiljöbyrån

Två faktasidor om mobbing på arbetsplatsen
Sida 1 och sida 2

Läs mer här (2 sidor information för alla arbetsplatser)
Del 1 och Del 2