Finland ska hitta gränsvärden för utbrändhet

Arbetsmiljöforum 20 februari 2020

Trots att utbrändhet närmast är en folksjukdom saknas tydliga bedömningsmodeller för att avgöra när en person är drabbad. Nu ska finska forskare ta fram en modell för att enklare bedöma vem som är i farozonen.

Läs mer här