Utbrändhet och utmattning är samhällsfarliga sjukdomar

Dagens Arena 25 februari 2020

Arbetet med att skapa ett samhälle som främjar hälsa och motverkar arbetsrelaterad stress kräver politisk vilja, och investeringar i välfärden. Om arbetsrelaterad stress klassas som allmänfarlig sjukdom kan incitamenten dessutom få starkare betoning, skriver Fredrik Lundin.

Läs mer här
https://www.dagensarena.se/opinion/utbrandhet-och-utmattning-ar-samhallsfarliga-sjukdomar/ .