Orsaken till sjukskrivningar?

Psykisk ohälsa toppar lång sjukfrånvaro
i alla län mer än 46% 2017 fler idag 2020
Här blundar man för mobbning/kränkningar "Tabu" som ska upphöra!!

 Hur många av dessa är:
▪︎kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier, diskriminerig, avund, förtal och stalking?
▪︎Kvinnor och/eller män?
▪︎Ökning av självmord?
▪︎Arbetsplatser har fortfarande inget arbetsmiljöarbete 2020 (säger flera skyddsombud, läser deras facebookgrupper) 

Rapport från AFA 2019
"Psykiska diagnoser" är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro i samtliga län. Det visar en ny statistikrapport från AFA Försäkring, som jobbar med att ta fram statistik från sin skadedatabas för att bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa.

https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/2019/11/ny-rapportpsykisk-ohalsa-toppar-langsjukfranvaroi-alla-lan/ .

 Forskning HIK
https://www.hig.se/Ext/Sv/Forskning/Forskningsnytt/2017-06-14-Sverige-ar-inte-langre-ett-monsterland-i-arbetet-mot-mobbning.html

Arbetsmiljöbyrån: oecd information
https://osha.europa.eu/en/publications/factsheet-22-work-related-stress/view

Viktigt att orsakerna kommer med så att "Kränkande särbehandling" kommer i fokus och åtgärdas på alla arbetsplatser!

Bifogar
- Statistik Bild1  Bild2
- Mobbningspiralen på jobbet
- OECD information 2 sidor som finns på många språk, länk ovan Sid1  Sid2