Studenterna är rädda för att tala ut

.                  Arbetsmiljöproblem 

      ”Studenterna är rädda för att tala ut” 

 Artikel Sydsvenskan septembet 2020
Doktoranderna kräver snabba och permanenta åtgärder mot arbetsmiljöproblemen på Naturvetenskapliga fakulteten.
”Universitetets rykte är i fara”, anser doktorandrådets ordförande.

 Läs mer här (kräver inloggning)
https://www.sydsvenskan.se/2020-09-07/studenterna-ar-radda-for-att-tala-ut .