Blanketter för att anmäla problem

Har du svårt att veta vilka blanketter du
behöver vid arbetsmiljösjukdom/skada.

LO "Blankettguiden" vad som gäller för dig
https://www.blankettguiden.se/

Försäkringskassans blanketter
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/tjanster/sok/#/?sokord=Blanketter

Om du inte anmäler felaktigheter då finns
inte problemet enligt myndigheterna.
Statistiken används för att åtgärda brister
på arbetsplatsen. Registrering och åtgärder!