Inlägg från Facebook från Agnieszka Wisniewska Del 1

PSYKISK MISSHANDEL 

I Sverige är psykisk misshandel straffbart om en tydlig medicinsk effekt går att påvisa, men begreppet  "Rättsmedicinsk undersökning vid psykisk misshandel" existerar inte, och frågan är värför?

Långvarigt psykiskt våld ger upphov till akuta skador som kräver sjukvård, men också leda till bland annat kroniska smärtor, ångest, depression och posttraumatisk stressyndrom.

Stress, till följd av långvarigt våld påverkar vårt immunsystem negativt. Den kan trigga igång en autoimmun sjukdom eller förvärra ett skov. 

Höga halter av stresshormonet kortisol påverkar viktiga DNA-processer och ökar risken för bl.a  diabetes och långvarig psykisk ohälsa. Det har en dödlig effekt på hippocampus, ett viktigt område för känslor, minne och koncentration - att leva med en våldsam person under stark psykisk stress leder till hjärnskador‼️

Långvarig stress triggar igång hjärnans medfödda alarmsystem (amygdala) och människor utsatta för långvarig våld har hyperkänsligt system som är ständigt inställt på att upptäcka potentiella hot och faror. Man lever med konstant rädsla och ångest, man har problem med sömnen och ofta har man mardrömmar. 

Brist på sömnen skapar utmattning och depression. 

Stress blockerar Brocas centrum ( området i hjärnan) som styr talets motorik. 

Vid trauma /flashbacks av trauman stänger Brocas område av och vi har svårt att uttrycka eller namnge vad som händer oss. 

Ju mer hjärnan befinner sig i kronisk stress, ju mer stängs framhjärnan av permanent, och den tar i själva verket skada.

Den främre delen av hjärnan är vad som gör oss unikt mänskliga. 

Den delen kallas för framhjärnan eller prefrontala cortex.

Det är här som jag-känslan, impulskontroll och högre planering äger rum. 

Det kan åskådliggöras tydligt med modern avbildningsteknik, sådan som SPECT-hjärnskanningar som mäter blodflödet I hjärnan.

Detta är bara några exempel.

Och nu, mina damer och herrar handen upp alla Ni som efter att ha anmält psykisk misshandel, genomgick en Rättsmedicinsk undersökning som dokumenterade skador i följd av långvarigt psykiskt våld???