Artikel Arbetsliv augusti 2019

Artikel Arbetsliv augusti 2019

Nästan varannan svensk agerar inte när de ser kränkningar eller andra etiska övertramp på jobbet, visar en ny studie. Många anser att det inte gör någon skillnad om de berättar om mobbning, etiska övertramp eller avsteg från säkerhetsrutiner.

Läs mer här
https://www2.prevent.se/arbetsliv/ovrigt/2019/manga-reagerar-inte-pa-etiska-overtramp/  .