Inlägg från Facebook från Agnieszka Wisniewska Del 2

-  Har man tagit ett kortisoltest? 

- Undersökning av hippocampus vid MR- undersökning av hjärnan??

- En undersökning av förekomsten av posttraumatisk streessyndrom (PTSD)? 

Rättsmedicinsk undersökning :

"Läkarundersökning ska ligga till grund för en medicinsk bedömning av skadorna samt säkra bevis och tjäna som underlag för utfärdande av rättsintyg. Undersökningen ska vara noggrann och hela kroppen ska undersökas och alla skador ska dokumenteras. " 

Vi är mer än bara kött och blod. 

Våra känslor, våra sinnen och framhjärnan gör oss till människor, men det är ingenting som tas upp i den rättsmedicinska undersökningen som dokumenterar bara de fysiska skador på kroppen. 

- Försök säga till andra, eller i domstolen att du lider av mardrömmar då blir du utskrattad. 

- Berätta i domstolen om att du har inte sovit på flera veckor och de börjar utreda om du kan behålla vårdnad om dina egna barn istället , för att du visar tecken på att du mår dåligt, du är psykisk instabil och har svårt att formulera dig- allt till följd av psykisk våld du blivit utsatt för senaste åren. 

Ingen kommer att se på dig som ett offer, snarare en galning och en idiot. 

För att få kunna vara ett offer på riktigt krävs 

- utslagna tänder, 

- brutna ben, 

- eller sprucken mjälte,  

- eller om du är död.  

Först då blir du ett offer.

Psykisk våld är straffbart i Sverige men det råder dock luckor i lagstiftningen när det kommer till psykisk misshandel. Att psykiskt kontrollera en annan person på ett sådant sätt att det resulterar i stort lidande för vederbörande är idag inte straffbart i tillräcklig omfattning. 

I Storbritannien finns sedan några år tillbaka lagstiftning som innebär att det är olagligt att psykiskt kontrollera en annan persons beteende som en har en nära relation till – om det får allvarliga konsekvenser i personens liv. 

Många som utsatts för både fysisk och psykisk misshandel har sagt till mig att de upplevde den psykiska misshandeln som värre än slagen och sparkarna. 

Dags för ett stärkt straffrättsligt skydd för alla offer för våld i nära relationer.  

Både män och kvinnor ♥️  

Dags för utökade rättsmedicinska undersökningar, för att det går att bevisa med medicinskt bevis att man har blivit utsatt för psykisk våld.   

Det går att sätta dit dem som använder psykisk våld mot andra människor, oftast handlar det om våld i nära relationer där barn är inblandade!!!!!! 

Allt går om man bara vill och om man pratar högt om psykisk misshandel som har blivit allt större problem i vårt samhälle.

https://www.facebook.com/1533716722/posts/10225977468453325/