November 2017

Metoorörelsen har vällt in över världen med en våldsam kraft. Ingen kommer undan och den kommer utan tvivel att bli en vattendelare ifråga om lagstiftning och rättsskipning.

Det finns tydliga beröringspunkter mellan sexuella trakasserier och mobbning. En handlar om skillnad ifråga om maktposition mellan offer och förövare. Den som utsätts är underlägsen både i organisationshänseende och mentalt och inte sällan helt handlingsförlamad. Förövaren utövar makt genom hot. Den som sätter sig till motvärn hotas med svårigheter i karriären, sämre arbetsvillkor eller rent av uppsägning.

En annan beröringspunkt handlar om skammen. Den som utsätts är ofta benägen att ta på sig både skuld och skam över det som sker. Och förövaren kastar ved på brasan. "Som du beter dig får du skylla dig själv", kan det heta. Genom att initiera förtalskampanjer kan förövaren förlama offret och befästa sin egen position.

Särskilt cyniskt är det, när förövaren själv utpekar offret som mindervärdigt och lösaktigt med hänvisning till gärningar, som förövaren själv utsatt offret för. Sådant absurt beteende är inte alldeles ovanligt. 

Sexuella trakasserier kan också vara en del av sådana trakasserier, som ingår i ett mobbningsskeende och alltså del i ett större sammanhang.

Överallt inser nu lagstiftare och rättsskipare att de gjort för lite och måste inskrida med kraft. Detsamma bör gälla för mobbning. Därför startar OMM nu en kampanj under beteckningen  # weetoomobbningdödar.

Hälsningar

Mats Jonsson