December 2017

"Helande hämnd" är titeln på en självbiografisk bok som kom ut häromåret. Författaren berättar om sin barn- och ungdomstid i skolan, där han ständigt var utsatt för grov mobbning. Känslor av ångest och skam och självmordstankar förföljde honom, men också hämndbegär. Efter 36 år satte han sina planer i verket , letade reda på mobbarna och började trakassera dem. När han tyckte att det kunde räcka anmälde han sig själv för polisen och tog sitt straff. Det var det värt, tyckte han. Ingen som utsatts för mobbning är förvånad.

Både metookampanjen och arbetet mot mobbning visar hur farligt det är för hela samhället om utsatta människor inte upplever att rättsväsendet ger dem tillräckligt skydd. Då kan följden bli utomrättsliga aktioner och handlingar där människor tar lagen i egna händer. I somliga fall av s.k. skolskjutningar har det rört sig om unga personer, som upplevt mobbning under sin skoltid och återvänder långt senare för att ta hämnd med vapen i hand.

Ett antal utpekade sextrakasserare har avlägsnats från sina arbetsplatser, men utan att arbetsrättsliga procedurer egentligen har hunnit ikapp. Hur omfattande ska trakasserierna vara för att utgöra skälig grund för varning, uppsägning eller avsked? Här måste arbetsrätten skyndsamt preciseras så att hanteringen blir rättvis och likartad. 

Om rättssystemet visar slapphet mot sexuella trakasserier kan det också medföra ännu större svårigheter för integrationen. I familjer från länder präglade av hederskultur kan reagera med att hustrur och döttrar hålls instängda och beslöjas ännu mer. Det kan också bli så att fäder och bröder i sådana fall blir ännu mer vaksamma, hämndlystna och misstänksamma mot det svenska samhället.

Det är alltså ytterst angeläget, att lagstiftning och rättstillämpning i dessa sammanhang utvecklas och skärps i enlighet med allmänt rättsmedvetande. OMM arbetar för att mobbare och trakasserare ska lagföras, inte lynchas eller lönnmördas. 

Hälsningar

Mats Jonsson