Oktober 2019

För de allra flesta människor är det viktigt att tillhöra en gemenskap av något slag. Det kan handla om familj, släkt, klan, bygemenskap, landskap, nation, skolklass, förening, församling, fackförbund, politiskt parti, studiecirkel, arbetsgemenskap eller något annat. 

Det stora intresset för släktforskning och hembygdsengagemang vittnar om detta. Tillhörighet bidrar till individens identitet. I gemenskapen kan individen finna trygghet, uppskattning, vägledning och stöd.

Att stötas ut ur en sådan gemenskap är därför traumatiskt och kan medföra  psykisk, social och ekonomisk katastrof för den som drabbas.Det är detta som inträffar vid mobbning. Det är oerhört frustrerande och smärtsamt att få höra, att människor med vilka man tidigare upplevt gemenskap och arbetsglädje sviker och vänder sig emot en. Att tidigare vänner och kollegor vänder bort huvudet eller flackar med blicken i stället för att hälsa. Att bli föremål för förtal av människor man litat på i åratal. Att bli utraderad där man tidigare var sedd och uppskattad. Eller åtminstone trodde att man var det.

Därför måste vi få bort mobbningen nu. Det är bråttom! Fler och fler drabbas. Utvecklingen går åt fel håll!

Hälsningar
Mats Jonsson