September 2019

Bland TV-serierna dyker det ständigt upp tävlingsmoment i både underhållningsprogram och mer kulturella program. Somliga långkörare går helt och hållet ut på tävling och konkurrens av typen Robinson. Andra har tävlingsinslaget mer som ett bihang, som tex "Allt för Sverige" eller "Bytt är bytt".

  Naturligtvis kommer detta,som ibland kallas "förnedrings-TV" att sätta sina spår i verklighetsuppfattningen hos både äldre och yngre. I den första typen av serier återfinns en brutal kamp och utslagning, som inte så litet påminner om antikens gladiatorspel eller Medelhavsvärldens tjur-  och tuppfäktningar.  I den andra typen av program finns ett allmänbildande huvudtema, som mycket väl kan stå för sig själv utan att någon behöver lämna scenen med gråten i halsen. 

I bägge typerna blir kontentan, att vår tillvaro kräver offer. Någon eller några andra måste slås ut för att man själv ska få det bra. Mobbningsupplägget är färdigt! I all tävlings- och idrottsverksamhet måste man vara observant på att en fascistoid samhälls- och människosyn kan lura om hörnet. När det gäller "förnedrings-TV" är frågan om man inte redan går över gränser, som inte ska passeras. 

När vi regelbundet matas med program av detta slag kan vi förledas att reagera med kallsinne inför utslagning i arbetsliv och skola.

Hälsningar
Mats Jonsson