OMM har beretts tillfälle att yttra sig över Arbetsmiljöverkets förslag.

Organisation Mot Mobbning har beretts tillfälle att yttra sig över Arbetsmiljöverkets förslag till nya föreskrifter.

Läs OMM-s yttrande