Det kändes som att jag inte hade någon framtid

      KAMPEN. Efter 16 års kamp fick Catharina Fors den kränkande särbehandlingen erkänd som en arbetsskada: “ Men jag har betalat ett högt pris.
     https://www.arbetarskydd.se/arbetsskador/blev-krankt-och-forlorade-dromjobbet-6951862