Januari 2018

It just ain´t right! Så utropar lille Elmer med kraft i ett avsnitt av "Lilla huset på prärien". Elmer var lite knubbig till fysionomin och trivdes bäst med att sköta grisarna på föräldrarnas farm. När han kom som ny till skolan blev han retad och mobbad av de stora pojkarna. och naturligtvis av handelsman Olsens odrägliga dotter.

När han blev omkullknuffad i leran där grisarna gick var han nära att förtvivla.

Men då kom Elmers pappa och uppmuntrade honom att resa sig upp och hävda sin rätt. Så Elmer fattade mod, gick tillbaks till skolan och höll ett strafftal till dem som mobbat honom. "It just ain´t right", sade han. Barnen förstod att de hade gjort fel och valde Elmer till ordförande i elevrådet. Så kan det sluta i en berättelse för barn.

I vårt nutida vuxenliv är det annorlunda. Det som vållar allra störst frustration och förtvivlan hos mobboffer är att skillnaden mellan rätt och fel tycks vara upphävd. Många mobboffer gör stora ansträngningar för att sätta sig in i de regler och förordningar, som officiellt gäller i arbetslivet och avfattar skrivelser och t.o.m. böcker i frågan bara för att finna, att myndigheter och institutioner, som har ansvar i detta sammanhang inte bryr sig det minsta om skillnaden mellan rätt och fel.

Det har nyligen påvisats,att Sverige inte längre är det  korruptionsfria samhälle, som vi är vana att tro. Men vi är ännu inte vana att hantera vår situation i ett korrupt samhälle.

Men varför skulle vi ens behöva det?  Det är Sverige vi lever i. Inte Somalia.

 

Bästa hälsningar,

Mats Jonsson