September 2018

Organisation Mot Mobbning ber härmed att få ställa följande fyra frågor till våra riksdagspartier:

  1. Förs det någon diskussion i ert parti om förbättring av rutiner för att lösa mobbningsproblem i arbetslivet, skolan, på nätet osv?

       2. Är ert parti berett att beteckna mobbning som ett brott i brottsbalkens mening så som Centerpartiet och Liberalerna redan tagit ställning för?

       3. Anser ni att det behövs en genomgripande förändring vad gäller rehabilitering av mobboffer?

       4. Räknar ni med att nyformuleringen av arbetsmiljöverkets föreskrifter och den nya arbetsmiljömyndigheten är tillräckliga för att stävja mobbning?

 

Med bästa hälsningar,
Mats Jonsson