November 2018

Hej Mats!

 Här kommer svar från Centerpartiet på de frågor från Organisation Mot Mobbning som du skickat till oss.

 Vänliga hälsningar

 Johan Fälldin

Politiskt sakkunnig
Centerpartiets Riksdagskansli
Sveriges Riksdag, 100 12 Stockholm

Besöksadress: Mynttorget 2

Telefon: 08-786 45 33 | Mobil: +46703570903 | Växel: 08-786 40 00
www.centerpartiet.se | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 1. Förs det någon diskussion i ert parti om förbättring av rutiner för att lösa mobbningsproblem i arbetslivet, skolan, på nätet osv?

 Svar: Ja, bland annat när det gäller hur man hanterar situationen när någon blivit mobbad. Inte sällan flyttas den som utsätts, snarare än den som trakasserar. För att kunna agera mot det vill vi se en ökad proportionalitet i hur uppsägningar hanteras i fall där någon betett sig illa mot en kollega. Idag kan en process att säga upp en person som betett sig illa ta orimligt lång tid genom att en uppsägning ogiltigförklaras. Förövaren kan därmed gå hemma med full lön under en lång tid. I praktiken belönas förövaren för sitt beteende. Vi vill begränsa tiden då detta kan ske till sex månader. Det skulle göra att personer som betett sig illa snabbare får lämna arbetsplatsen.

 När det gäller mobbning i skolan behöver mer behöver göras för att barn och ungdomar ska känna sig trygga i sina skolor. Vi vill därför ha nolltolerans mot mobbning och att det ska bli lättare att flytta på den person som mobbar och gör att andra elever inte känner sig trygga.

  2. Är ert parti berett att beteckna mobbning som ett brott i brottsbalkens mening så som Centerpartiet och Liberalerna redan tagit ställning för?

 Svar: Ja. Vi är Centerpartiet, och vi står bakom vår politik. Det är viktigt att kraftfullt arbeta mot mobbning och för att ingen ska behöva gå till skolan eller jobbet med en klump i magen på grund av kränkningar och mobbning.

  3. Anser ni att det behövs en genomgripande förändring vad gäller rehabilitering av mobboffer?

 Svar: För att de som behöver hjälp ska kunna få det snabbt behövs en elevhälsovård och skolhälsovård i toppklass. De måste bli snabbare på att agera när de får kännedom om mobbning och trakasserier. För att kunna göra det är det viktigt att tillgången på skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer är god. Det behövs också en bättre samverkan mellan skolhälsovården, barnavården, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningen och socialförvaltningen. På samma sätt behöver det bli lättare för dem som blir mobbade i arbetslivet att till exempel få hjälp med samtalsstöd och liknande insatser.

 4. Räknar ni med att nyformuleringen av arbetsmiljöverkets föreskrifter och den nya arbetsmiljömyndigheten är tillräckliga för att stävja mobbning?

 Svar: Nej, det är bland annat därför vi är beredda att se över lagstiftningen. Vi ställer oss frågande till om den nya myndigheten är en lösning på de problem som finns. Mobbning är ett en företeelse som, snarare än genom att skapa nya myndigheter, måste motverkas genom aktiva åtgärder i skolor och på arbetsplatser.